~ INFORMACJA ~

Rada Nadzorcza, Zarząd i działy Spółdzielni

Składy osobowe organów Spółdzielni i wykaz działów

Skład Rady Nadzorczej S.M. "Żubardź" w Łodzi

 • Ikona mężczyzny

  Krzysztof Bednarek

  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ikona kobiety

  Anna Kostarska

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Ikona mężczyzny

  Janusz Piec

  Przewodniczący Komisji Przetargowej
 • Ikona mężczyzny

  Tomasz Anielak

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Ikona kobiety

  Maria Piętera

  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Ikona mężczyzny

  Piotr Augusiewicz

  Członek Komisji Przetargowej
 • Ikona kobiety

  Henryka Gołosz

  Członek Rady Nadzorczej
 • Ikona kobiety

  Aneta Gołygowska

  Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Ikona kobiety

  Teresa Kołodziejczak

  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Ikona mężczyzny

  Władysław Majda

  Członek Komisji Przetargowej

Skład Zarządu S.M. "Żubardź" w Łodzi

 • Ikona kobiety

  Hanna Kowalczyk

  Prezes Zarządu
 • Ikona mężczyzny

 • Ikona mężczyzny

  Jarosław Lebioda

  Kierownik Działu Technicznego

Działy S.M. "Żubardź" w Łodzi

Parter - Dział techniczny, Administracja.

I piętro - Księgowość, Czynsze.

II piętro - Sekretariat, Członkowsko-mieszkaniowy.