Aktualności | Przetargi | Komunikaty e-Bok | Komunikaty długoterminowe

Najnowsza aktualizacja: 7 marca 2023 r.

Aktualności

7 marca 2023 r.: nowe ogłoszenie o przetargu (czytaj niżej).

 

Przetargi

 

Komunikaty związane z e-Bokiem

Ikonka pdf
 Zamieszczone: 2 stycznia 2020     Wygasa: bezterminowe
Regulamin obsługi portalu internetowego e-Bok
Ikonka pdf
 Zamieszczone: 2 stycznia 2020     Wygasa: bezterminowe
Formularz rejestracyjny do e-Boka dla lokali mieszkalnych
Ikonka pdf
 Zamieszczone: 2 stycznia 2020     Wygasa: bezterminowe
Formularz rejestracyjny do e-Boka dla garaży

Komunikaty długoterminowe i ważne bezterminowo

Ikonka pdf
 Zamieszczone: 1 października 2019     Wygasa: bezterminowe
Selektywna zbiórka odpadów - broszura informacyjna Urzędu Miasta Łodzi
Ikonka pdf
 Zamieszczone: 1 lipca 2020     Wygasa: do odwołania
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2020 roku